0598 - 61 95 74

Belangrijke veranderingen subsidieregeling praktijkleren

Sinds 1 januari 2014 is de Subsidieregeling praktijkleren van kracht. De nieuwe regeling vervangt de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WVA) voor het onderwijsdeel. 

De Subsidieregeling praktijkleren geeft u als ondernemer een tegemoetkoming in de kosten voor het begeleiden van een leerling of student. Heeft u als werkgever leerlingen of studenten in dienst?

Subsidieregeling praktijkleren

Wat verandert er voor u als werkgever? 
-  per periode voortaan een hogere loonheffing betalen 
-  subsidie aanvragen na afloop van het studiejaar 
-  zelf verantwoordelijkheid dragen voor het tijdig (achteraf) aanvragen van de subsidie 

Hoe vraagt u de subsidie aan? 
Wilt u praktijkleerplaatsen of werkleerplaatsen aanbieden? Dan kunt u daarvoor als volgt subsidie aanvragen: 
-  aanvraag voor het studiejaar 2014 indienen vanaf 2 juni tot en met 15 september 2014 (voor 17.00 uur) 
-  gebruik maken van het e-loket op www.rvo.nl (Bij een eenmanszaak kan dit met behulp van DigiD, in geval van een VOF of BV heeft u een eHerkenning nodig) 

Tips 
-  Onderzoek wat in uw geval de inlogmogelijkheden zijn en vraag ruim voor 15 september uw inlog-gegevens aan 
-  Kijk voor meer informatie op http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-praktijkleren 

Heeft u nog vragen? Bel ons dan even. Telefoon 0598 – 61 95 74.

Terug naar alle nieuwsberichten