0598 - 61 95 74

Zo loop je als ondernemer geen belastingteruggave mis

Ondernemers lopen soms wel duizenden euro’s belastingteruggave mis doordat ze geen gebruik maken van de zogeheten middelingsregeling. Hoe zit dat? 5 vragen en antwoorden over de regeling.

1.  Wanneer kom je als ondernemer voor de regeling in aanmerking?

De middelingsregeling is interessant voor ondernemers met een inkomen dat over een periode van drie jaar gedurende één jaar sterk afwijkt naar boven of naar beneden.

Lees meer...

Slim uit met een auto van de zaak

Heeft u een auto die behoort tot het ondernemingsvermogen – een auto op naam van de zaak, bijvoorbeeld een leaseauto – en accepteert u de bijtelling, dan zijn alle autokosten bedrijfskosten.

Lees meer...

Dit moet je weten over het verdwijnen van de VAR

Vanaf nu is er de modelovereenkomst voor zzp’ers 


De Verklaring arbeidsrelatie (VAR), de zogenoemde zelfstandigenvergunning, verdwijnt. Het bleek namelijk dat bedrijven ‘zelfstandigen’ hetzelfde werk lieten doen als hun medewerkers in loondienst. Dat was voordeliger voor de bedrijven: zij dragen minder premies af. En minder voordelig voor de zelfstandige: die komt in een slechte onderhandelingspositie en heeft minder rechten en zekerheden (bijv. opbouw pensioen en uitkering bij ziekte). 


Lees meer...

Prinsjesdag 2016: belastingstelsel vereenvoudigen

Het belastingstelsel moet eenvoudiger worden. Daarom neemt het kabinet ook dit jaar maatregelen in het Belastingplan die de belastingen minder complex maken, voor de Belastingdienst én voor de belastingbetaler.

Staatssecretaris Wiebes van Financiën: 'Elk Belastingplan moet nieuwe voorstellen voor vereenvoudigingen bevatten. Dat is verplichte kost, want we moeten het belastingsysteem echt makkelijker maken.'

De staatssecretaris onderstreept het belang van vereenvoudiging door een brief over dit onderwerp aan de Tweede Kamer te sturen. Ook bevat het Belastingplan dit jaar een Fiscale vereenvoudigingswet.

In deze wet zit onder meer een voorstel dat een einde maakt aan de verwarrende praktijk dat mensen met schulden verschillende soorten afbetalingsregelingen hebben bij de Belastingdienst. Daarmee worden de schuldregelingen voor belastingen en toeslagen, die nu nog uit elkaar lopen, hetzelfde.

Daarnaast bevat het Belastingplan een wetsvoorstel waardoor ondernemers op een fiscaal aantrekkelijke manier afscheid kunnen nemen van het pensioen in eigen beheer. De complexe pensioenregeling voor directeur-grootaandeelhouders zadelt ondernemers nu op met veel administratie én een zogeheten dividendklem, waardoor geld blijft vastzitten in het eigen bedrijf.

Loon volledig contant uitbetalen mag niet meer

Met ingang van 1 januari 2015 moet minimaal het salarisgedeelte gelijk aan het wettelijk minimumloon giraal worden overgemaakt. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil zo schijnconstructies en ontduiking van het minimumloon tegengaan. 

Voortaan mogen werkgevers ook geen verrekeningen met het wettelijk minimumloon meer toepassen. Het verrekenen van huisvesting of ziektekostenpremies met het minimumloon is een bekende constructie om de regels te omzeilen. Dit wordt nu wettelijk ongedaan gemaakt.

De nieuwe wet regelt dat een aantal ongewenste constructies wettelijk niet meer toegestaan zijn. Verder krijgt de Inspectie SZW meer mogelijkheden om de regels te handhaven. In de nieuwe wet krijgt de inspectiedienst de bevoegdheid om informatie over overtredingen door te geven aan cao-partijen of hun handhavingsinstanties. Om eerlijk loon te kunnen handhaven is het loonstrookje van groot belang. In het nieuwe Wetsvoorstel Aanpak Schijnconstructies (WAS) is vastgelegd waar het loonstrookje voortaan aan moet voldoen.

Arbeidsovereenkomst: wat verandert er per 1 juli?

Sluit u een nieuw contract af met een huidige werknemer of met een nieuwe werknemer? Met ingang van 1 juli 2014 is nieuwe wetgeving voor arbeidsovereenkomsten van kracht.

  • Is de contractduur 6 maanden of korter, dan mag u geen proeftijd meer afspreken
  • Wilt u het contract na afloop niet verlengen, dan moet u de medewerker een maand van tevoren hierover informeren. (Nu mag dat zelfs nog op de dag voordat het contract eindigt.) Dit geldt overigens niet voor contracten met een looptijd korter dan 6 maanden.
  • Als werkgever mag u maximaal 3 tijdelijke contracten afspreken gedurende twee jaar. Eerst was dit drie jaar. Wilt u een medewerker in dienst houden, dan moet u dus sneller een vaste aanstelling aanbieden. Om deze periode te doorbreken moet de medewerker een half jaar uit dienst; dat was eerst 3 maanden.
  • In de tijdelijke arbeidsovereenkomst mag geen concurrentiebeding meer staan. Dit is alleen nog toegestaan in geval van een ‘zwaarwegend bedrijfsbelang’.

Meer weten? Neem contact met ons op.

Belangrijke veranderingen subsidieregeling praktijkleren

Sinds 1 januari 2014 is de Subsidieregeling praktijkleren van kracht. De nieuwe regeling vervangt de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WVA) voor het onderwijsdeel. 

De Subsidieregeling praktijkleren geeft u als ondernemer een tegemoetkoming in de kosten voor het begeleiden van een leerling of student. Heeft u als werkgever leerlingen of studenten in dienst?

Lees meer...

Depotstelsel vervangt g-rekening

Met ingang van 1 januari van dit jaar is het stelsel van g-rekeningen vervangen door het zogeheten depotstelsel. Tot 1 januari 2015 geldt een overgangsperiode waarin u zowel gebruik kunt maken van het depotstelsel als de g-rekening. Per 1 juli 2015 vervalt het g-rekeningenstelsel definitief.

Lees meer...

Vragen over de loonstrook 2013

De loonadministratie over de maand januari 2013 is verwerkt. En wat blijkt? De netto-loonsom valt voor een aantal medewerkers lager uit. Bij een aantal andere medewerkers vermeldt het eerste loonstrookje juist een hoger salarisbedrag. Hoe zit dat precies?

Natuurlijk wilt u vragen van medewerkers over hun nieuwe salarisstrook zo goed mogelijk kunnen beantwoorden. Adviesbureau Jan van der Tuuk wil u daarbij behulpzaam zijn. In deze nieuwsbrief zetten we de belangrijkste veranderingen voor u op een rijtje. Ook leggen we kort uit wat de redenen van die veranderingen zijn.

Lees meer...

BTW-verhoging; wat u als ondernemer moet weten

Wat verandert er?

Het hoge btw-tarief van 19 procent gaat omhoog naar 21 procent. Het lage btw-tarief blijft ongewijzigd: 6 procent. De verhoging gaat in op 1 oktober. Vanaf 2013 ontvangt u als belastingbetaler een gedeeltelijke compensatie in de vorm van lagere inkomstenbelasting en loonbelasting. Op die manier wil de overheid de economische groei en de werkgelegenheid stimuleren. 

Lees meer...

Sparen bij de fiscus?

U heeft recht op teruggave van de betaalde heffingsrente. Dit is een gevolg van een uitspraak van de Hoge Raad van 30 september 2011. Daarom kreeg u eind februari een bedrag op uw bankrekening gestort. Daarbij ging het dus niet om een ‘foutje van de fiscus’.

Man-vrouw-firma weer aantrekkelijk

Heeft u een eenmanszaak die meer dan 60.000 euro winst maakt? Dan is het aantrekkelijk om eens na te denken over een vennootschap onder firma met uw echtgenoot of partner. Sinds 2010 heeft u ook recht op MKB-winstvrijstelling als u niet voldoet aan het urencriterium Daarnaast is de MKB vrijstelling verhoogd tot 12% van de winst, dit deel krijgt u partner dus belastingvrij.