0598 - 61 95 74

Belasting

Zorgeloos uit handen geven

Regelmatig vinden er wijzigingen plaats in de belastingen voor ondernemers. Adviesbureau Jan van der Tuuk volgt alle ontwikkelingen op de voet. We zorgen ervoor dat alle aangiften correct en op tijd in het bezit zijn van de Belastingdienst: van omzet- en inkomstenbelasting tot dividendbelasting. 

Op ons kunt u rekenen. Neem vrijblijvend contact op met Adviesbureau Jan van der Tuuk.

Inkomstenbelasting

Wijzigingen in de inkomstenbelasting voor ondernemers hebben onder meer betrekking op de ondernemersaftrek, investeringsaftrek en mkb-winstvrijstelling. Adviesbureau Jan van der Tuuk houdt ontwikkelingen in de gaten en doet voor u de aangifte inkomstenbelasting. Verder dienen we de voorlopige aangifte inkomstenbelasting in op basis van de actuele cijfers over het lopende jaar. Betalingsregelingen of uitstel van betaling aanvragen, toeslagen aanvragen of wijzigingen doorgeven: wij nemen u die zorg uit handen. 

Omzetbelasting

Vrijwel iedere ondernemer is btw-plichtig voor de diensten en producten die hij of zij verkoopt. Het uitbesteden van uw btw-administratie aan Adviesbureau Jan van der Tuuk scheelt u een hoop administratieve rompslomp. Tijdige en correcte btw-aangifte bespaart u bovendien naheffingen, heffingsrente en verzuimboete. Heeft u, om welke reden dan ook, over een bepaalde periode te weinig of juist te veel omzetbelasting betaald? Correctie door middel van btw-suppletie regelen wij voor u.

Dividendbelasting

Ontvangt u dividend of keert u dividend uit aan uw aandeelhouders? Dan moet u dividendbelasting betalen of inhouden. Dat bedrag kunt u verrekenen met uw vennootschaps- of inkomstenbelasting. Of misschien heeft u recht op teruggave of vrijstelling van de dividendbelasting. 

Adviesbureau Jan van der Tuuk adviseert en informeert u over uw rechten en plichten omtrent dividendbelasting. Daarnaast helpen we u met verschillende vraagstukken. Hoe behaalt u bijvoorbeeld het hoogste rendement? Is het in uw situatie beter om het dividend privé uit te keren of om het in de bv te laten? U krijgt snel en deskundig antwoord op die vragen en we zorgen ervoor dat uw aangifte dividendbelasting op tijd in het bezit is van de Belastingdienst.