0598 - 61 95 74

BTW-verhoging; wat u als ondernemer moet weten

Wat verandert er?

Het hoge btw-tarief van 19 procent gaat omhoog naar 21 procent. Het lage btw-tarief blijft ongewijzigd: 6 procent. De verhoging gaat in op 1 oktober. Vanaf 2013 ontvangt u als belastingbetaler een gedeeltelijke compensatie in de vorm van lagere inkomstenbelasting en loonbelasting. Op die manier wil de overheid de economische groei en de werkgelegenheid stimuleren. 

Wanneer gebruikt u het btw-tarief van 21 procent? 

U gebruikt het nieuwe btw-tarief van 21 procent voor goederen en diensten die u vanaf 1 oktober 2012 levert. De leverings- of prestatiedatum is bepalend, en dus niet de factuurdatum. Stel, u levert goederen of diensten voor 1 oktober, maar u stuurt na 30 september 2012 de rekening. In dat geval gebruikt u het oude btw-tarief van 19 procent. Levert u onroerende zaken, dan geldt soms een overgangsregeling. Meer hierover leest u hierna. 

Mag een factuur voor een doorlopende prestatie gesplitst worden? 

Wanneer een opdracht over de datum van 1 oktober heen gaat, kunt u de factuur splitsen: 19 procent btw voor 1 oktober en 21 procent btw na deze datum. Wilt u liever geen aanvullende factuur sturen? In dat geval mag u de prestaties die u na 30 september verricht al voor 1 oktober tegen 21 procent btw in rekening brengen.

Wat houdt de overgangsregeling btw-verhoging onroerende zaken in? 

Vanwege het maatschappelijk belang van de bouw geldt voor deze sector een overgangsregeling. Wanneer betaling in termijnen plaatsvindt, dan is het nieuwe btw-tarief van 21 procent alleen van toepassing voor termijnen die na 1 oktober worden betaald. Dit geldt ook voor verbouwingen, maar niet voor onderhouds- en herstelwerkzaamheden.

Hoe zit het met de btw-verhoging bij nieuwbouw? 

Is de koop-aanneemovereenkomst voor een nieuw te bouwen woning voor 28 april 2012 gesloten en vindt de levering na 30 september plaats? In dat geval wordt over de termijnen die voor 1 oktober 2013 (!) vervallen 19 procent btw gerekend. Voor termijnen die na 30 september 2013 vervallen is 21 procent btw van toepassing.

Terug naar alle nieuwsberichten