0598 - 61 95 74

Depotstelsel vervangt g-rekening

Met ingang van 1 januari van dit jaar is het stelsel van g-rekeningen vervangen door het zogeheten depotstelsel. Tot 1 januari 2015 geldt een overgangsperiode waarin u zowel gebruik kunt maken van het depotstelsel als de g-rekening. Per 1 juli 2015 vervalt het g-rekeningenstelsel definitief.

Van g-rekeningstelsel naar depotstelsel

Wat verandert er voor u als aannemer of inlener van personeel? 
Maakt u gebruik van het nieuwe depotstelsel, dan stort u het deel loon- en omzetbelasting en de sociale verzekeringspremies voortaan in een depot ten name van de onderaannemer of uitlener. Dat kan via de Depotservice op de website van de Belastingdienst. 

Vervolgens kan de onderaannemer of uitlener het tegoed uit het depot gebruiken om de loonheffing, omzetbelasting en sociale verzekeringspremies te betalen. Ook kan hij de stortingen doorboeken naar het depot van een ander. De rente over het saldo in het depot wordt uitbetaald aan de begunstigde van het depot. 

Voor vragen over het nieuwe depotstelsel kunt u contact met ons opnemen. Telefoon 0598 – 61 95 74.

Terug naar alle nieuwsberichten