0598 - 61 95 74

Jaarrekening

Jaarrekening

De jaarrekening geeft u als ondernemer inzicht in het financiële reilen en zeilen van uw bedrijf. De jaarrekening is het financiële eindverslag van het afgelopen boekjaar van uw bv, vof, coöperatie of eenmanszaak. Onderdeel van de jaarrekening zijn een balans, een resultatenrekening ofwel de winst- en verliesrekening over het afgesloten jaar, een toelichting op de balans en resultatenrekening en het overzicht van de kasstroom. De jaarrekening staat doorgaans in het jaarverslag van een onderneming. Afhankelijk van het soort onderneming volgt dan de aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting en de eventuele uitkeringen dividend.

Als Adviesbureau Jan van der Tuuk kunnen wij de jaarrekening voor u opstellen. Maar we doen meer. We leggen u ook uit hoe u de jaarrekening moet interpreteren: hoe heeft de financiële situatie (rendement, vermogen) van uw bedrijf zich ontwikkeld? Welke gevolgen heeft de fiscale winst voor de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting? Allemaal vragen waar u als ondernemer een helder antwoord op wilt met het oog op de toekomst.

Heeft u een bv? In dat geval deponeren wij de door u goedgekeurde jaarstukken bij de Kamer van Koophandel.


Maak een afspraak »