0598 - 61 95 74

Inkomstenbelasting

Inkomstenbelasting

Als ondernemer moet u de winst uit uw bedrijf in uw aangifte inkomstenbelasting vermelden. U doet dan aangifte inkomstenbelasting voor ondernemers. Elk jaar worden er wijzigingen doorgevoerd in de inkomstenbelasting. Vanzelfsprekend kan dit gevolgen hebben voor de inkomstenbelasting die u als ondernemer moet betalen.

De wijzigingen voor ondernemers hebben onder meer betrekking op de ondernemersaftrek, investeringsaftrek, mkb-winstvrijstelling, oudedagsreserve, bijtelling privégebruik auto, bijtelling privégebruik woning en rda-aftrek (research & development).

Adviesbureau Jan van der Tuuk volgt alle nieuwe ontwikkelingen op de voet. We verzorgen voor u als ondernemer de aangifte inkomstenbelasting. Verder dienen we namens u de voorlopige aangifte inkomstenbelasting in op basis van de actuele cijfers over het lopende jaar. Ook het aanvragen van betalingsregelingen of uitstel van betaling kunt u aan ons overlaten. Wilt u een zorgtoeslag of een andere toeslag aanvragen of wijzigingen doorgeven? Wij nemen u die zorg uit handen. Natuurlijk kunt u daarnaast altijd bij ons terecht met al uw vragen over de inkomstenbelasting.


Maak een afspraak »